Pedagogiska ambassadörer 2015

Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015

Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter

Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.

Akademiska litteraciteter och insocialisering i den akademiska miljön

Är ett utvecklingsprojekt som syftar till att vägleda nybörjarstudenter in i den akademiska miljön och den skriftspråkliga kultur som råder på högskolan. Idag är det en hel del studenter som behöver stöttning, särskilt språkligt, för att klara sina studier. Jeanna Wennerberg, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet är första pedagogisk ambassadör ut för Centrum för universitetslärarutbildning.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.
     

Pedagogiska ambassadörer 2015

  • Under hösten 2015 har Jeanna Wennerberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet, och Christine Ericsdotter, Språkstudion, varit pedagogiska ambassadörer.