Pedagogiska ambassadörer 2022

Adam Jacobsson. Foto: Nationalekonomiska institutionen

Digitalt läromedel ska stärka studenter i matematik

Digitalt läromedel ska hjälpa ekonomistudenter bli bättre på matematik. Nytt utvecklingsprojekt vid Nationalekonomiska institutionen.

Michael Carlsson. Foto: Statistiska institutionen

Undervisningsmoduler som ökar färdigheter i matematik

Statistiska institutionen utvecklar digitala undervisningsmoduler för att förbättra studenters färdigheter i matematik. Modulerna kommer att finnas tillgängliga online. Även andra institutioner inom Humanvetenskapliga området kommer att kunna dra nytta av utbildningsmaterialet.

Porträtt Nicklas Selander Foto: Nicklas Selander

Digitalt studiematerial hjälper studenter greppa organisk kemi

Hur kan digitala lärresurser hjälpa studenter att bearbeta och förstå ett mycket svårt ämne som organisk kemi? Pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Institutionen för organisk kemi tar fram ett digitalt studiematerial, och skapar samtidigt mer utrymme för problembaserat lärande vid själva kursträffarna.

Vilka strategier antar studenter för att klara onlineundervisning på engelska?

Det finns gott om utmaningar när det handlar om att tillgodogöra sig föreläsningar online. Lägg sen på dimensionen att föreläsningen inte ges på ditt modersmål. Hur upplever studenterna det och vilka strategier utvecklar de för att klara sin utbildning? Det utforskar pedagogiska utvecklingsprojektet vid Engelska institutionen.

Porträttbild av Kjerstin Andersson Bruck Foto: Kjerstin Andersson Bruck

Stärker blivande lärare undervisa om identitet, sexualitet och relationer

Med avstamp i regeringens beslut att stärka sexualundervisningen i skolan kommer det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen att arbeta fram pedagogiska former för ett nytt nyligen infört examensmål i lärarutbildningen.

Miriam Huitric. Foto: hires

Undervisningsformer som stödjer utbildning i hållbarhetsvetenskap

Det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Stockholm Resilience Centre handlar om att fördjupa sig i pedagogik och undervisningsmetoder som stödjer undervisning i tvärvetenskapliga området hållbarhetsvetenskap.

Samverkansinlärning som pedagogiskt analysverktyg

Vid Filosofiska institutionen tar man i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt ytterligare vara på undervisningsmodellen samverkansinlärning som använts vid insitutionen i flera år. Nu vill man fånga upp värdefull information som framkommer vid samverkansinlärning för att använda vid kursutveckling och läroplansanalys.

Litteraturens roll i språkundervisning

Utvecklingsprojektet har som ambition att ta fram en grund för att utforma inte bara litteraturundervisning utan hela verksamheten inom främmande språk i högre utbildning vid svenska lärosäten.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2022 finns pedagogiska ambassadörer vid Filosofiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Engelska institutionen, Statistiska institutionen, Institutionen för organisk kemi, Stockholms Resiliens centrum samt Romanska och klassiska institutionen.