Pedagogiska ambassadörer 2017

Pedagogiskt motiverad IKT-användning genom designmönster

Vi vill ge institutionens lärare tillgång till nya pedagogiska lösningar för undervisningen och lärande genom innovativa teknikstöd. I det pedagogiska ambassadörsprojektet vid Institutionen för data- och systemvetenskap kommer vi därför att dokumentera och utveckla pedagogiskt motiverad IKT-användning genom designmönster. Designmönstren kan lite förenklat ses som ett slags kokboksbeskrivningar för hur IKT kan användas för undervisning och lärande. Målet är att ge institutionens lärare tillgång till designmönster att använda i sin undervisning.

Det variationsrika och vetenskapliga seminariet

Vid Kriminologiska institutionen kommer vi i det pedagogiska utvecklingsprojektet att arbeta med att utveckla seminariet som undervisningsform. Vi vill skapa seminarier som är variationsrika när det gäller innehåll och form baserat på aktuell ämnesdidaktik för att stimulera och öka studenters lärande.

Vi utvecklar lärarlagets digitala kompetens

Romanska och klassiska institutionen tar ett samlat grepp för öka lärarnas digitala kompetens. Projektet kommer att arbeta för att hjälpa lärare att öka sin IT-kompetens så att de ska kunna utveckla utbildningsinnehåll och skapa egna teknikunderstödda utbildningsscenarier.

Mobilt lärande som pedagogisk resurs i lärarutbildning

I det här pedagogiska utvecklingsprojektet vid Institutionen för språkdidaktik kommer vi att arbeta med att ta fram former för mobilt lärande inom lärarutbildning. Vi vill öka lärarutbildarnas digitala kompetens och pröva olika teknikunderstödda utbildningsscenarier.

Konstruktiv länkning i examinering

Juridiska institutionen har som mål att bli bäst i världen på att examinera kunniga juriststudenter. Som ett steg mot målet kommer projektet att arbeta med hur man kan utforma tentamentsfrågor som stödjer studenters djuplärande.

Hur lär vi ut generiska färdigheter inom fysikprogrammet?

Vi vill stödja våra studenter i kandidatprogrammet i fysik att utveckla sina generiska färdigheter. I det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Fysikum ska vi därför se över hur vi lär ut generiska färdigheter idag, för att därefter ta fram konkreta förslag på hur vi kan stärka denna del av utbildningen.

Ämnesanpassade undervisningsformer för möten med konst

Vid Institutionen för Kultur och Estetik vill vi inom det pedagogiska ambassadörsprojektet utveckla metoder och material som utgår från instruktionsbaserad undervisning, men med fokus på det direkta mötet med konstobjekt.

Vi vill pröva spelifierad undervisning

Det pedagogiska ambassadörsprojektet vid Stockholm Business School vill med hjälp av digital teknik pröva och utveckla spel och spelmekanismer för att stimulera och förbättra lärandet. Det handlar alltså om att använda mekanismer från spelvärlden, som poängsystem och klättringar till högre nivåer för att tillföra undervisningen moment av tävling och stimulans i samspel med en lättnavigerad virtuell miljö.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.