Pedagogiska ambassadörer 2021

Annika Johansson, pedagogisk ambassadör 2021

Med digital examination vill språkinstitutionen nå fler studenter och synliggöra lärande

I nytt pedagogiskt utvecklingsprojekt arbetar Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska med att ta fram former för digital examination i språkfärdighet.

Hugues Engel, pedagogisk ambassadör 2021

Hur kan man främja språkstudenters akademiska uthållighet och framgång?

Årets pedagogiska ambassadörsprojekt vid Romanska och klassiska institutionen handlar om att utveckla strategier för att öka studenternas prestationsgrad och genomströmning vid förberedande kurser.

Joakim Isaksson, pedagogisk ambassadör 2021

Ny uppsatshandledningsmodell — det bästa av två världar?

Det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Institutionen för socialt arbete handlar om att utveckla en ny handledningsmodell för examensarbeten som går bortanför den traditionella individuella handledningen. Hur kan enskild handledning och grupphandledning kombineras på ett sätt som väger upp för de svårigheter som vanligtvis förknippas med respektive modell?

Miriam Huitric, pedagogisk ambassadör 2021 Foto: MH

Hur kan omvänt klassrum och nya lärmiljöer stödja lärande i hållbarhetsvetenskap?

Stockholm Resilience Centre vill i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt undersöka och pröva omvänt klassrum som ett sätt att öka aktivt lärande. Bland projektmålen finns också med att utveckla meningsfulla inlärningsmiljöer utanför klassrummet för att ytterligare stödja lärande.

Christine Storr, pedagogisk ambassadör 2021 Foto: CS

Digitala verktyg för att utbilda studenter i juridisk metod och juridisk forskning

I det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Juridiska institutionen vill man ta fram digitala verktyg för ämnet juridisk metod.

Iñaki Rodriguez Longarela. Foto: IRL

Interaktion, engagemang och fusk ─ vad förändras när undervisningen flyttas online?

Företagsekonomiska institutionen vill genom ett pedagogiskt utvecklingsprojekt öka sina kunskaper om digitalt lärande. Fokus ligger på föreläsningsinteraktion, studentengagemang och examensfusk.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.