Inför höstterminen 2017 revideras programmet. Ny programöversikt för programmet som startar höstterminen 2017 kommer uppdateras i mars.

Termin 1, Företagsekonomi I

Poäng Studietakt
Organisation I 7,5 100 %
Redovisning I 7,5 100%
Marknadsföring I 7,5 100%
Finansiering I 7,5 100%

Termin 2, Företagsekonomi II

Poäng Studietakt
Ekonomistyrning II 7,5 100%
Marknadsföring II 7,5 100%
Finansiering II 7,5 100%
Organisation II 7,5 100%

Termin 3

Poäng Studietakt

Inriktning Finansiering:

 
Nationalekonomi I
 
 
30
 
 
100%

Inriktning Revision:

 
Grundläggande statistik för ekonomer 
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs
 
 
15 
15
 
 
100% 
100%

Inriktning Ekonomistyrning, Management och Marknadsföring:

 
Valfria kurser
 
 
 
30
 
 
 
100%

Termin 4

Poäng Studietakt

Inriktning Inriktning Finansiering och Revision:

 
Financial Reporting (FR) 
Corporate Finance (COF) 
och valfria kurser utomlands eller i Sverige
 
 
7,5 
7,5 
15
 
 
100% 
100% 
100%

Inriktning Ekonomistyrning, Management och Marknadsföring:

 
Valfria kurser utomlands eller i Sverige
 
 
 
30
 
 
 
100%

Termin 5

Poäng Studietakt

Inriktning Finansiering:

 
Grundläggande statistik för ekonomer 
Matematiska metoder för ekonomer 
Finansiell statistik
 
 
15 
7,5 
7,5
 
 
100% 
100% 
100%

Inriktning Revision:

 
Affärsjuridik, 
Beskattningsrätt I
 
 
15 
15
 
 
100% 
100%

Inriktning Ekonomistyrning:

 
Grundläggande statistik för ekonomer 
Företagsanalys 
Företagsanalys 2
 
 
15 
7,5 
7,5
 
 
100% 
100% 
100%

Inriktning Management och Marknadsföring:

 
Grundläggande statistik för ekonomer 
Marknadsföring och managementanalys
 
 
15 
15
 
 
100% 
100%

Termin 6, Företagsekonomi III

Poäng Studietakt

Inriktning Finansiering:

 
Introduction to Financial Derivatives 
Empirical Finance 
Kandidatuppsats i företagsekonomi
 
 
7,5 
7,5 
15
 
 
100% 
100% 
100%

Inriktning Revision:

 
Koncernredovisning och revision 
Research Methods in Business Administration 
Kandidatuppsats i företagsekonomi
 
 
7,5 
7,5 
15
 
 
100% 
100% 
100%

Inriktning Ekonomistyrning:

 
Operations Management 
Research Methods in Business Administration 
Kandidatuppsats i företagsekonomi
 
 
7,5 
7,5 
15
 
 
100% 
100% 
100%

Inriktning Management:

 
Fundamentals of Strategic Mgt 
Research Methods in Business Administration 
Kandidatuppsats i företagsekonomi
 
 
7,5 
7,5 
15
 
 
100% 
100% 
100%

Inriktning Marknadsföring:

 
International Marketing 
Research Methods in Business Administration 
Kandidatuppsats i företagsekonomi
 
 
7,5 
7,5 
15
 
 
100% 
100% 
100%