Valet görs genom att svara på en enkät som skickas ut via e-post den 5 mars till er som varit registrerade på termin 2, HT-17 (och ska börja på termin 4 HT-18)  Svara senast 14 mars. Har du inte fått enkäten den 5 mars och planerar att börja på termin 4 HT-18 så kontakta studievägledare@sbs.su.se

Du ska endast ange en inriktning. Ni som gör valet får sedan information om ansökan till termin 4 med garanterad plats, via e-post den 15 mars.

För att få börja på inriktningarna Finansiering och Revision krävs 45 hp från Företagsekonomi I och II inklusive FIN-I, RED-I, FIN-II, ES-II. De ska vara klara och betygsatta vid terminsstarten inför termin 4.

Inriktning Ekonomistyrning, Marknadsföring och Organisation startar termin 5, då krävs att nedanstående kurser är klara och betygsatta vid terminsstarten inför termin 5:

Inriktning Ekonomistyrning:

45 hp från Företagsekonomi I och II inklusive ORG-I, RED-I, ORG-II, ES-II.

Inriktning Marknadsföring och Organisation:

45 hp från Företagsekonomi I och II inklusive ORG-I, MF-I, ORG-II, MF-II.

Mer information om inriktningarna hittar du under länkarna i vänsterpalten.