(Termin 5 från HT-19)

Inriktning Finansiering

Grundläggande statistik för ekonomer 15 hp, det finns två kurser med samma namn på antagning.se ni måste söka till den som ges i period 1 med denna anmälningskod för VT-19: SU-39653
Matematiska metoder för ekonomer 7,5 hp, det finns två kurser med samma namn på antagning.se ni måste söka till den som ges i period 2 med denna anmälningskod för VT-19: SU-48255. Behörighetskrav: 30 hp Företagsekonomi II.
Finansiell statistik 7,5 hp, det finns två kurser med samma namn på antagning.se ni måste söka till den som ges i period 2, anmälningskod till VT-19 SU-39656. Behörighetskrav: Grundläggande statistik för ekonomer 15 hp.
Anmälan via www.antagning.se

Inriktning Revision 

Affärsjuridik 15 hp,
Beskattningsrätt I 15 hp
Behörighetskrav: Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs 15 hp
Anmälan via antagning.se.

Inriktning Ekonomistyrning

Grundläggande statistik för ekonomer 15 hp, anmälan via antagning.se, det finns två kurser med samma namn på antagning.se ni måste söka till den som ges i period 1 med denna anmälningskod för VT-19: SU-39653 (du som redan läst denna kurs termin 3 eller 4 får läsa valfri kurs via e-post från studievägledare)
Företagsanalys, 7,5 hp och Företagsanalys 2, 7, 5 hp, anmälan via e-post från studievägledare sbs. Behörighetskrav: 45 hp från Företagsekonomi I och II inklusive RED-I, ORG-I, ES-II, ORG-II.

Inriktning Marknadsföring och Management

Grundläggande statistik för ekonomer 15 hp, anmälan via antagning.se, det finns två kurser med samma namn på antagning.se ni måste söka till den som ges i period 1 med denna anmälningskod för VT-19: SU-39653 (du som redan läst denna kurs termin 3 eller 4 får läsa valfri kurs via e-post från studievägledare)
Marknadsföring och managementanalys 15 hp, anmälan via e-post från studievägledare sbs. Behörighetskrav: 45 hp från Företagsekonomi I och II inklusive MF-I, ORG-I, MF-II, ORG-II.
 

Anmälan till termin 5

Du som är antagen till programmet får garanterad plats om du:

Ansöker senast 15/4 inför höstterminen eller senast 15/10 inför vårterminen. Loggar in genom Stockholms universitet: Logga in högst upp till höger på www.antagning.se och välj Stockholms universitet till höger. Anmäl dig till kursen/kurserna för din inriktning ovan. Glöm inte att tacka ja efter första antagningen och registrera dig innan terminsstarten, annars förlorar du din garantiplats.  

Till kurserna Företagsanalys och Marknadsföring och managementanalys sker ansökan istället via en enkät som vi skickar ut via e-post runt den 1/4 eller 1/10, kontakta studievägledare@sbs.su.se om du inte fått enkäten.