(Termin 4 från VT-19)

Vårterminen 2019

Vill du läsa kurser hos oss i ämnet företagsekonomi, termin 4, enligt detta upplägg, kontakta studievägledare, Anna Lönnberg innan 15/10.

Inriktning Finansiering och Revision

Inriktning Ekonomistyrning, Marknadsföring och Management

  • Valfria kurser 30 hp, utomlands eller i Sverige.

Anmälan till valfria kurser

Kurser i Företagsekonomi

Vill du läsa kurser här på Företagsekonomiska institutionen kan du välja bland kurserna på denna sida: Kursöversikt VT-19. Dessa kurser söks inte via antagning.se utan genom e-post som skickas till de som valt inriktning i Fastreg. Garanterad plats ges till de som svarar på e-posten i tid. 
 

Ni får garanterad plats till nationalekonomi I, 30 hp eller Statistik för ekonomer 15 hp och Juridisk översiktskurs 15 hp

om ni ansöker senast 15/4 inför hösttermin eller 15/10 inför vårtermin, genom  att logga in högst upp till höger på www.antagning.se och välja Stockholms universitet till höger och söka någon av kurserna:

Glöm inte att tacka ja efter första urvalet och att registrera dig innan terminsstarten, annars förlorar du din garantiplats. Information om registrering ges av respektive instiution till antagna studenter.

Andra ämnen

Vill du bredda din kompetens och läsa något annat ämne än företagsekonomi, får du fritt välja ämne förutsatt att du läser detta vid ett universitet eller högskola. Du söker på vanligt sätt till kurser i Sverige på www.antagning.se senast den 15 oktober respektive 15 april inför den aktuella terminen. Innehållet i kursen/kurserna du väljer får inte överlappa innehållet i övriga kurser som ingår i programmet. Kurserna Reklam och PR I och II som startar från HT-15 överlappar för mycket för att kunna ingå i samma examen som Företagsekonomi I och II.Har du frågor, kontakta studievägledarna.
 

Utlandsstudier

Utlandsstudier är en erfarenhet för livet och också en värdefull merit när du i framtiden ska söka arbete. Vill du läsa på ett universitet utomlands ska du söka utlandsstudier senast den 15 september respektive 15 mars inför den aktuella terminen. Du måste vara klar med Företagsekonomi I och II när du söker utlandsstudier genom Företagsekonomiska institutionen. 

Inriktning Fiansiering och Revision ska läsa 15hp valfri kurs samt 15 hp ska motsvarande kursen "Financial Accounting and Corporate Finance" (FACO). Det är därför ett KRAV att dessa studenter inkommer med kursval motsvarande 15hp FACO redan vid ansökningstillfället. Kursutbudet hittar du på respektive universitetets hemsida. Kursbeskrivningen av FACO finns här. Om du är osäker över om de valda kurserna motsvarar FACO är du välkommen att vända dig till studierektor@fek.su.se med en förfrågan. Tänk på att vara ute i god tid inför sista ansökningsdag för att hinna få svar.

Läs mer om Utlandsstudier.