Dekanus

Astri Muren
Professor i Nationalekonomi
E-post: astri.muren@ne.su.se
Telefon: 08-16 33 06

Prodekanus

Mikael Holmqvist
Professor i Företagsekonomi
E-post: mikael.holmqvist@sbs.su.se
Telefon: 08-16 4627

Vicedekanus med särskilt ansvar för grundutbildning

Yvonne Svanström
Docent, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
E-post: yvonne.svanstrom@english.su.se
Telefon: 08-16 3591

Vicedekanus med särskilt ansvar för lärarutbildning

Annika Ullman
Professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post: annika.ullman@edu.su.se

 

Kanslichef

Felicia Markus
Enhetschef, grund- och forskarutbildningsfrågor, forskning, organisatoriska frågor m.m.
E-post: felicia.markus@su.se
Telefon: 08 - 16 29 00