Institutioner

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen inklusive:

    - Centrum för barnkulturforskning

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Företagsekonomiska institutionen

Institutionen för data- och systemvetenskap inklusive:

    - eGovlab
    - Spider center

Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för pedagogik och didaktik inklusive:

    - CeUL - Centrum för universitetslärarutbildning

Institutionen för socialt arbete
Kriminologiska institutionen
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen

Psykologiska institutionen inklusive:

    - Institutet för tillämpad beteendevetenskap

Socialantropologiska institutionen
Sociologiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen


Centran och institut

ARC - Forskning om äldre och åldrande
IIES - Institutet för internationell ekonomi
SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

SOFI - Institutet för social forskning inklusive:

    - AKPA - Arbetsmarknadskunskap med management

Stressforskningsinstitutet