Institutioner

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för data- och systemvetenskap
Institutionen för folkhälsovetenskap
Institutionen för pedagogik och didaktik
Institutionen för socialt arbete
Kriminologiska institutionen
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen
Psykologiska institutionen
Socialantropologiska institutionen
Sociologiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen


Centran och institut

ARC - Forskning om äldre och åldrande
IIES - Institutet för internationell ekonomi
Centrum för barnkulturforskning
SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
SOFI - Institutet för social forskning 
AKPA - Arbetsmarknadskunskap med management
Stressforskningsinstitutet
Centrum för barnkulturforskning
eGovlab
Mobile Life Center
Spider center
Institutet för tillämpad beteendevetenskap