Institutioner

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Företagsekonomiska institutionen

Institutionen för data- och systemvetenskap

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för socialt arbete
Kriminologiska institutionen
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen

Psykologiska institutionen

Socialantropologiska institutionen
Sociologiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen


Centran och institut

Centrum för barnkulturforskning (CBK)
Centrum för Penningpolitik och Finansiell Stabilitet (CeMoF) Webbsida publiceras inom kort
Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)
eGovlab
Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia
Institutet för internationell ekonomi (IEES)
Institutet för social forskning (SOFI)
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor  (SCORE)

Stressforskningsinstitutet