Motverka plagiering

Motverka plagering

Plagiering är ett stort problem inom högre utbildning. Att motverka plagiering bidrar till att stödja och upprätthålla värdet av akademisk integritet och hederlighet. Här hittar du resurser som hjälper dig i ditt arbete med att motverka plagiering.

Akademisk integritet. Foto: SU

Här är självstudiekursen i Athena som ska få bukt med ofrivillig plagiering

Du som lärare kan enkelt med hjälp av en digital kursmodul i Athena stötta dina studenter till akademisk litteracitet och samtidigt synliggöra begreppet akademisk integritet.

Akademisk integritet — kursmodulen som hjälper studenter att undvika plagiering

Ge dina studenter redskap för en god studieteknik samt kunskap och medvetenhet om vad akademisk integritet innebär. Till din hjälp finns ett digitalt självstudiematerial om akademisk integritet för studenter. Materialet ligger i Athena och består av en kursmall, öppen och enkel att kopiera till din egen undervisning, antingen hela materialet eller delar av den.

Annelie Gunnerstad. Foto: CeUL

Ny handbok för att motverka plagiering

Hur kan du tänka om du misstänker fall av plagiering? Hur tolkar du digitala textjämförelseverktyg som finns för att upptäcka plagiat? Hur hjälper du studenter till bättre studieteknik? I en nyskriven handbok får SU:s lärare stöd och vägledning för att motverka plagiering.

KONTAKT

Projektet Examinationslyftet vid SU

Vi arbetar i digitala examinationsteamet:

Examinationspodden

Examinationspodden. Bild: LTU

En podd om examinationsformer i högre utbildning. Aktuella ämnen och frågor om fördelar och risker med olika examinationsformer.

Illustration dialog. Illustration: Pixabay

Talar du "examinationsspråket"?

Liten ordbok över begrepp som kan dyka upp i samtal eller texter om examination och bedömning. Den är också en god hjälp när du arbetar i examinationssystemet Inspera.

Plagiat — hur kan det undvikas?

Plagiat - hur kan det undvikas? Illustration: KBL