Riktlinjer för utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finner du mallar och riktlinjer avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildning på forskarnivå

Här finner du mallar och riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå.

Kvalitetsarbete

Här finner du information om Humanvetenskapliga områdets arbete med kvalitetssäkring av utbildning och Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsgranskningar.

Kontakt

Utbildningsgruppen

utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91

Handläggare
Sofia Mattsson (föräldraledig)
Nathaniel Morris, tfn. 08-16 33 11
Anders Nilsson, tfn.
08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89

Relaterade sidor

Regelboken
Kvalitetsarbete