Strategier och planer

Fakultetens planerade verksamhet 2016-2017

Nedan listas fakultetsledningens och fakultetsnämndens planerade aktiviteter och åtgärder utifrån den strategiska planen, med tonvikt på de frågor som identifierats som viktiga för de närmaste åren, se avsnitt 4 i Samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska plan för perioden 2016-2018.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

 

Relaterade sidor

Regelboken

Regelboken