1)    Institutionen bereder förslag till avveckling av huvudområde enligt Besluts- och delegationsordning. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i beredning och beslut.

2)    Institutionsstyrelsen föreslår fakultetsnämnden att avveckla huvudområde och dess eventuella inriktningar och skickar anhållan till utbildning@samfak.su.se.

3)   Se dokument Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning för vad som ska ingå i anhållan.

Anhållan bör skickas in minst 4 veckor före fakultetsnämndens sammanträde. Kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

4) Handläggare föredrar ärendet i fakultetsnämnden som fattar beslut om att avveckla huvudområde och eventuella inriktningar.

5) Handläggare expedierar beslutet till institution och studentavdelning.


Mer information finns i Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanvetenskapliga området.