1)    Institutionen bereder förslag till nytt huvudområde och eventuell inriktning enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i beredning och beslut.


2)    Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakultetsnämnden inkomma med anhållan om inrättande av huvudområde och eventuella inriktningar till och skickar anhållan till utbildning@samfak.su.se.

3)    Se dokument Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning för vad som ska ingå i anhållan.

4)    Kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

5)    Handläggare föredrar ärendet i fakultetsnämnden som fattar beslut om att inrätta huvudområde och eventuella inriktningar.  

6)    Handläggare expedierar beslutet till institution och studentavdelning.

 

Mer information finns i Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanvetenskapliga området.