Dekanat

Dekan Professor Astri Muren Nationalekonomiska institutionen
Prodekan Professor Mikael Holmqvist Företagsekonomiska institutionen
Vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning Professor Annika Ullman Institutionen för pedagogik och didaktik
Vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning Docent Yvonne Svanström Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer


Ledamöter i fakultetsnämnden

Professor Mats Börjesson Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Professor Uno Fors Institutionen för data- och systemvetenskap
Professor Tove Pettersson Kriminologiska institutionen
Universitetslektor Ulf Jansson Kulturgeografiska institutionen
Professor Håkan Fischer Psykologiska institutionen
Professor Mark Graham Socialantropologiska institutionen
Docent Lena Hübner Institutionen för socialt arbete
Professor Magnus Nermo Sociologiska institutionen
Professor Gebrenegus Ghilagaber Statistiska institutionen
Professor Maritta Soininen Statsvetenskapliga institutionen
Professor Christina Garsten SCORE


Suppleanter i fakultetsnämnden

Professor Mikael Rostila Institutionen för folkhälsovetenskap
Docent Maria Frostling-Henningsson Företagsekonomiska institutionen
Universitetslektor Diana Berthén Specialpedagogiska institutionen
Professor Jakob Svensson IIES
Professo Hugo Westerlund Stressforskningsinstitutet
Professor Marie Evertsson SOFI

 

Studentrepresentanter

Sex ordinarie studentrepresentanter