Samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelades för år 2017 drygt 1 157 milj kr, varav ca 73 % till grundutbildning och utbildning på avancerad nivå och ca 27 % till forskarutbildning och forskning. Utöver de av universitetsstyrelsen tilldelade resurserna hade fakulteten i bokslut för 2016 sammanlagt 291 milj kr externa medel, varav 28 milj kr uppdragsmedel och 263 milj kr forskningsbidrag.

Budgetbeslut:

2018

Beskrivande text 2018 (209 Kb)
Medelfördelning 2018 (864 Kb)
Kostnadsfördelning 2018 (245 Kb)
Budgetprinciper 2018 (32 Kb)

2017

Beskrivande text 2017 (916 Kb)

Medelsfördelning 2017 (624 Kb)

Kostnadsfördelning 2017 (204 Kb)

Budgetprinciper 2017 (185 Kb)

2016

Beskrivande text 2016 (1075 Kb)

Medelsfördelning 2016 (598 Kb)

Kostnadsfördelning 2016 (218 Kb)

2015

Beskrivande text 2015 (1449 Kb)

Medelsfördelning 2015 (1765 Kb)

Kostnadsfördelning 2015 (556 Kb)

2014

Beskrivande text 2014 (815 Kb)

Medelsfördelning 2014 (662 Kb)

Kostnadsfördelning 2014 (179 Kb)

 

Kontakt

Controller: Gun-Britt Norberg
Telefon: 08-16 3210
E-post: gun-britt.norberg@su.se