Nedan finner du en förteckning över fakultetens prefekter och föreståndare, samt deras ställföreträdare. Inom parentes står slutdatum för deras mandatperiod.

För att kontakta respektive prefekt eller föreståndare, använd e-post adressen prefekt@institutionsnamn.su.se för respektive institution och adressen forestandare@institut.su.se för instituten/centra, ex: prefekt@dsv.su.se och forestandare@chess.su.se

Institution

Prefekt

(slutdatum för mandatperiod)

Ställföreträdande prefekt

(slutdatum för mandatperiod)

Data- och systemvetenskap Uno Fors (200731) Jelena Zdravkovic (200731)
Ekonomisk historia Thomas Jonter (190731) Camilla Elmhorn (190731)
Folkhälsovetenskap Mikael Rostila (200731) Jenny Cisneros Örnberg (200731)
Företagsekonomi Maria Frostling-Henningson (190731) Christian Maravelias (190731)
Barn- och ungdomsvetenskap Mats Börjesson (200731) Anne-Li Lindgren (200731)
Kriminologi Tove Pettersson (190731) Anita Heber (190731)
Kulturgeografi Ulf Jansson (180731) Bo Malmberg (180731)
Nationalekonomi Jonas Häckner (190731) Rickard Forslid (190731)
Pedagogik och didaktik Jon Ohlsson (200731) Anna-Lena Kempe (200731)
Psykologi Håkan Fischer (180731) Torun Lindholm (180731)
Socialantropologi Mark Graham (200731) Helena Wulff (200731)
Socialt arbete Lena Hübner (200731) Stefan Wiklund (200731)
Sociologi Magnus Nermo (200731) Lotta Stern (200731)
Specialpedagogik Diana Berthén (190731) Mara Westling Allodi (190731)
Statistik Gebrenegus Ghilagaber (200731) Michael Carlson (200731)
Statsvetenskap Maritta Soininen (190731)

Magnus Reitberger (190731)

Institut/centra Föreståndare Stf
ARC Johan Fritzell Kristina Johnell
IIES Jakob Svensson (201231) John Hassler (201231)
SCORE Staffan Furusten (180228) Renita Thedvall (180228)
SOFI

Markus Jäntti (201231)

Pernilla Andersson (201231)
Stressforsknings-institutet Hugo Westerlund (190731) Göran Kecklund (190731)