Inriktning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.

Arbetsmarknaden
När det gäller arbete efter inriktningen öppnar sig många möjligheter exempelvis olika typer av controllerjobb, redovisningsexpert, ekonomi- eller verksamhetsansvarig, konsult av olika slag eller egen företagare.

Termin 3 och 4
Termin 3 läser du valfria kurser, vi rekommenderar att du antingen läser 30 hp nationalekonomi eller 15 hp statistik och 15 hp juridik. Termin fyra är också en valfri termin som du kan läsa i Sverige eller utomlands. 

Termin 5 och 6
Under femte terminen läser du 15 hp företagsanalys och 15 hp statistik om du inte läst statistik under termin tre. Den sjätte terminen läser du metodkurs och fördjupningskurs inom ekonomistyrning.  Under denna sista termin skriver du din kandidatuppsats som är ett självständigt arbete i vilket du ytterligare fördjupar och tillämpar de kunskaper du inhämtat under din utbildning. Under uppsatsarbetet har du även möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.