Arbetsmarknaden
Du som gillar att räkna, analysera kvantitativa modeller och bearbeta finansiell information bör välja finansinriktningen. Vill du arbeta som analytiker, fondförvaltare eller ”corpare” på en svensk eller utländsk bank eller på en finansavdelning i ett svenskt eller internationellt företag bör du välja finansinriktningen. 

Viktigt att tänka på innan valet

Du måste vara intresserad och kunnig i matematik och statistik eftersom majoriteten av kurserna är av kvantitativ karaktär.

Du måste även kunna skriva, läsa och tala engelska flytande eftersom majoriteten av kurserna inom finansiering ges på engelska.

Termin 4 och 5
Under termin 4 läser du först Financal Reporting 7,5 hp och Corporate Finance 7,5 hp (Tidigare FACO). Du läser tillsammans med studenter som valt redovisningsinriktningen. Under andra halvan av termin 4 läser du valfria kurser motsvarande 15 hp. Du kan tex välja kurser som vi utvecklat inom finanssektionen. Du kan även läsa termin 4 utomlands på något av våra utbytesuniversitet, kravet är då att du läser en kurs som liknar Financial Accounting and Corporate Finance 15 hp.

Termin 5 består av kurserna; Statistik för ekonomer 15hp, Matematik 7,5 hp samt Finansiell Statistik 7,5 hp.

Termin 6
Under termin 6 skriver du en kandidatuppsats 15 hp där en kurs i Metod 7,5 hp ger dig en introduktion till uppsatsskrivandet. En välskriven och intressant uppsats väger tungt i ditt CV och kan ge dig en bra start i din professionella karriär! Innan slutspurten på uppsatsen läser du även en kurs i grunderna i Finansiella Derivat 7,5 hp (Introduction to Derivatives). Information om hur de olika kurserna är upplagda och vad de innehåller finns på studentwebben.

Du har efter avslutad examen även möjlighet att söka till vår masterutbildning inom Banking and Finance som vid Högskoleverkets senaste utvärdering gav oss betyget Med Beröm Godkänt (Excellent).