Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom externredovisning och revision. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.

Arbetsmarknaden
När det gäller arbete efter inriktningen öppnar sig många möjligheter exempelvis intern- eller externrevisor, redovisningsexpert, ekonomi- eller verksamhetsansvarig, konsult av olika slag eller egen företagare.

Termin 3 och 4
Under din tredje termin läser du 15 hp statistik och 15 hp juridik. Fjärde terminen fördjupar du dina ämneskunskaper i kurserna Financal Reporting 7,5 hp och Corporate Finance 7,5 hp (Tidigare FACO). Du läser tillsammans med studenter som valt finansinriktningen. Under andra halvan av termin 4 läser du valfria kurser motsvarande 15 hp. Du kan även läsa termin 4 utomlands på något av våra utbytesuniversitet, kravet är då att du läser en kurs som liknar Financial Accounting and Corporate Finance 15 hp.

Termin 5 och 6
Termin 5 läser du två 15 hp kurser på Juridiska institutionen; beskattningsrätt och handelsrätt. Den sjätte och sista läser du metodkurs och fördjupningskurs inom externredovisning och revision.  Under denna sista termin skriver du även din kandidatuppsats som är ett självständigt arbete i vilket du ytterligare fördjupar och tillämpar de kunskaper du inhämtat under din utbildning. Under uppsatsarbetet har du även möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.