Företag och organisationer har en rad olika aktiviteter: produktutveckling, produktion, inköp och marknadsföring, finansiering och kostnadsstyrning, etc. Den gemensamma nämnaren för alla dessa aktiviteter är att de leds och organiseras med utgångspunkt i centrala målsättningar som definierar varje enskilt företag och organisation. Det är denna, den överordnade uppgiften inom varje företag, som är huvudfokus för ämnesområdet och inriktningen Management.

Ämnesgruppen management och organisation intresserar sig för hur företag, strategiska allianser, offentliga förvaltningar och andra organisationer uppstår, förändras och utmanas. Vi studerar hur de styrs och leds men också hur de undermineras, hur makt och motstånd uttrycks och kanaliseras, hur lärande och kunskapsöverföring möjliggörs och förhindras, hur initiativ, innovationer, teknologi och entreprenörskap skapar nya förutsättningar för arbete, ledning och organisering, och hur människors identitet, känslor och kroppslighet påverkas av och påverkar organisatoriska normer, värderingar och praktiker.

Arbetsmarknad
Studenter som inriktat sig mot Management återfinns idag inom ett brett spektra av svenskt och internationellt näringsliv respektive offentlig förvaltning. Ofta gör våra studenter sitt inträde på arbetsmarkanden efter examen som management-, HRM- eller rekryteringskonsult eller som traineer i något större internationella företag.

Att tänka på innan valet
Som student hos oss bör du har ett intresse att förstå hur organisationer fungerar både ekonomisk och socialt mening. Du bör också vara intresserad hur företag och organisationer påverkas av- och påverkar samhället i en ekonomisk, politisk och kulturell mening.